Small Nisai

30-40 cm

Yoshikigoi Koi Farm

Shusui, Doitsu Kohaku, Aka Matsuba, Ginrin Chagoi, Benigoi, Showa, Soragoi und viele mehr.

90 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koigarten Zarrendorf 0