Shusui male

Nisai 45 cm

Yoshikigoi Koi Farm

390 €

 
 
 
 

Shusui female

Sansai 47cm

Marusei Koi Farm

290 €

Shusui

Nisai 42 cm male

Yoshikigoi Koi Farm

290 €

Maruten Shusui

Nisai 50 cm female

Yoshikigoi Koi Farm

Verkauft 

Shusui female

Sansai 45 cm

Marusei Koi Farm 

Verkauft

 
 
 
 
 
 

Shusui male

Sansai 42 cm

Marusei Koi Farm 

Verkauft 

Shusui male

Sansai 48 cm

Marusei Koi Farm 

Verkauft 

Shusui male

Sansai 42 cm

Marusei Koi Farm 

290 €

 
 

Asagi male

Sansai 42 cm

Wada

190 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koigarten Zarrendorf 0