Doitsu Hariwake male

Nisai 54 cm

Yoshikigoi Koi Farm

Verkauft 

 
 
Koigarten Zarrendorf 0