Beni Kikokuryu male

Nisai 50 cm

Yoshikigoi Koi Farm

390 €

Kikokuryu

Nisai 36/39 cm

Yoshikigoi Koi Farm

Verkauft

Beni Kikokuryu

Sansai 54 cm

Yoshikigoi Koi Farm

490 €

 
 
 
 
 
 
 
 
Koigarten Zarrendorf [-cartcount]